Author Topic: หน้าที่ของคน ..  (Read 7581 times)

On

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 414
 • Karma: +0/-0
  • MSN Messenger - oonaon@gmail.com
  • View Profile
  • Email
หน้าที่ของคน ..
« on: February 26, 2008, 11:37:55 PM »
หน้าที่ของคน ..

มีคำที่ท่านกล่าวไว้น่าคิดบทหนึ่งว่า..
หน้าที่ชาวประมง คือหาปลา
หน้าที่ พ่อค้า คือหาผลกำไร
หน้าที่ ศิลปิน คือสร้างศิลปะ
หน้าที่พระ คือสอนมนุษย์ ฯ
หน้าที่.. หมายถึงกิจที่ต้องทำ กรรมที่ต้องประกอบ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ หากละเลยจะเกิดความเสียหาย ดังคำที่ว่า “คนจะดีจะเสียอยู่ที่หน้าที่” เพราะหน้าที่บอกให้รู้ถึงฝีมือหรือความสามารถของแต่ละท่านแต่ละบุคคล ดังนิพนธ์ที่ว่า..
หน้านอก - บอกความงาม
หน้าใน - บอกความดี
หน้าที่ - บอกความสามารถ
ประการสำคัญ.. มีหน้าที่ต้องรู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ไม่หลบเลี่ยงเบี่ยงบ่ายหน้าที่ รู้คุณของหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ ไม่ทำอะไรเกิน

หน้าที่
อันหน้าที่มี 2 ลักษณะ คือ..
1. หน้าที่ ที่เป็นเองโดยธรรมชาติ – เช่น เป็นพ่อแม่, เป็นลูก ฯ
2. หน้าที่ โดยได้รับมอบหมาย – เช่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำนัน เป็นอธิบดี เป็นนายอำเภอ จนถึงเป็นนายกรัฐมนตรี หากมิได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง เป็นไม่ได้
มีคำกลอนสอนเรื่องหน้าที่ไว้อีกบทหนึ่งว่า..
หน้าที่ ดี ก็มีหน้า ชูราศรี
หน้าตาดี แต่ขี้เกียจ คนเหยียดหยาม
หน้าที่ นั้น สำคัญกว่า คนหน้างาม
หน้าตาดี หน้าที่ทราม ไม่งามเอย

หน้าที่พ่อแม่ (ที่พึงปฏิบัติต่อลูก) ..
1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว – ป้องกัน, ห้ามปราม มิให้ประพฤติเสียหาย
2. ให้ตั้งอยู่ในความดี – ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณี และกฎหมายบ้านเมือง
3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา – ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาทั้งคดีโลก และคดีธรรม
4. หาคู่ครองที่ดีให้ – เลือกคู่ครองที่คู่ควร, เหมาะสมให้ในเวลาอันเหมาะสม
5. มอบทรัพย์ให้ในสมัยที่ควร – มอบภาระหน้าที่การงานให้บริหาร และมอบมรดกให้ครอบครอง
สรุป.. ให้จำง่ายๆ คือ ตัดชั่ว, ตัวดี, วิชาอยู่, คู่บุญ และทุนมี อีกทั้งห้าม, ให้, หวง และห่วง
ห้าม - ห้ามมิให้ทำชั่ว ทำผิด
ให้ - ให้ทำดี ให้ความเจริญก้าวหน้า
หวง - รักดุจแก้วตาดวงใจ ใครจะทำอันตรายมิได้
ห่วง - เกรงจะไม่ทัดบ่าเทียมไหล่ จะไร้ศักดิ์ศรี จะไม่มีอนาคต จึงทุ่มเทเสียสละเพื่อลูก

หน้าที่บุตร-ธิดา (ที่พึงปฏิบัติต่อพ่อแม่) ..
1. ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ – เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า อย่าปล่อยให้ท่านอดรันทดใจในวัยชรา
2. ช่วยทำกิจการงานของท่าน – ไม่นิ่งดูดายเป็นคนไร้น้ำใจ เข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่
3. ดำรงวงศ์ตระกูล – ไม่ทำตระกูลให้เสื่อมและเสียหาย
4. ประพฤติตนให้สมควรได้รับทรัพย์มรดก – ประพฤติตนให้ท่านไว้ใจและวางใจ ที่จะครอบครองสมบัติ
5. ท่านเจ็บป่วยต้องรักษา ท่านมรณาต้องทำศพให้ – ทำความปรารถนาของพ่อแม่มิให้พังทลาย พ่อแม่

ทุกคนตั้งความหวังไว้กับลูกว่า..
ยามแเก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้
ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษษ
ยามเมื่อถึง วันตาย วายชีวาต์
หวังลูกช่วย ปิดตา เมื่อสิ้นใจ.

หน้าที่ครูอาจารย์ (ที่พึงปฏิบัติต่อศิษย์) ..
1. แนะนำดี – แนะ..(บอกให้รู้) นำ..(ทำให้ดู) เป็นแบบอย่างในทางในทางดี
2. ให้เล่าเรียนดี – พร่ำสอนเพื่อผลศิษย์ตนได้ดี
3. บอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง – ไม่หวงหรือปิดบังอำพรางวิชา
4. ยกย่องให้ปรากฎในชุมชน – ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณศิษย์ให้ประจักษ์แก่สังคม
5. ป้องกันภัยในทิศทั้งหลาย – ให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่ศิษย์

หน้าที่ศิษย์ (ที่พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์) ..
1. ลุกขึ้นยืนรับ – ไม่แสดงอาการกระด้างหรือทำเมินเฉยเมื่อพบครู
2. เข้าไปคอยรับใช้ – แสดงน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว เป็นการแบ่งเบาภาระครู
3. ให้ความเคารพ – ยกย่องท่านในฐานะปูชนียบุคคล
4. ประพฤติตนดี – ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสีย แต่ทำตนให้เป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่อง
5. กตัญญูกตเวทีต่อท่าน – สำนึกในพระคุณและแสวงหาโอกาสสนองพระคุณด้วยธรรมะ (ปฏิบัติตามคำแนะนำและพร่ำสรรเสริญพระคุณ) และอามิส (บูชาด้วยวัตถุปัจจัย ให้เครื่องอำนวยความสะดวกชีวิต)
สรุปให้จำง่ายว่า..ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม คือ.. มีความเคารพ, คบการศึกษา, กล้ารับความผิด, คิดช่วยเหลือครู, กตัญญูต่อท่านและสถาบันฯ

หน้าที่สามี (ที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา)..
1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา – ประกาศฐานะความเป็นภรรยาให้ปรากฎ
2. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม – ยกย่องชื่นชม ให้เกียรติ
3. ไม่ประพฤตินอกใจ – รักเกียรติและศักดิ์ศรีมีหนึ่งเดียว
4. มอบความเป็นใหญ่ให้ – ไว้วางใจ, มอบหมายให้ดูแลทรัพย์สินสมบัติในครัวเรือน
5. ให้เครื่องประดับ – มอบทรัพย์ให้เพื่อใช้จ่ายเสริมความงามตามวิสัยสตรี
สรุปให้จำง่ายว่า.. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา, ไม่ด่าดูหมิ่นประมาท, ไม่ลุอำนาจนอกใจ, มอบความเป็นใหญ่, ให้เครื่องใช้แต่งตัวฯ

หน้าที่ภรรยา (ที่พึงปฏิบัติต่อสามี) ..
1. จัดการงานดี – จัดการภาระหน้าที่ให้เรียบร้อย ไม่คั่งค้างเป็นระบบระเบียบ
2. สงเคราะห์ญาติบริวารฝ่ายสามีดี – ไม่ใจจืด มีน้ำใจให้ความอนุเคราะห์ต่อญาติและบริวารข้างสามี
3. ไม่ประพฤตินอกใจสามี – มีความซื่อตรง, จงรัก, หนักแน่น, ไม่เป็นอื่น อันเป็นสาเหตุให้ครอบครัวร้าวฉาน-หย่าร้าง
4. รักษาทรัพทย์ที่สามีหามาให้ – อย่าเป็นถุงก้นรั่ว ต้องรู้จักเก็บงำ เพื่อควรามมั่งคั่งและมั่นคงของครอบครัว
5. ฉลาดและขยันในกิจการทั้งปวง – เข้าใจในหน้าที่และทำด้วยความเต็มใจเสียสละ ฯ
สรุปให้จำง่ายว่า.. ตื่นก่อน, นอนทีหลัง, เฝ้าฟังรับใช้, ประพฤติถูกใจสามี, พาทีน่ารัก ฯ

หน้าที่อุบาสก – อุบาสิกา (ที่พึงปฏิบัติต่อพระ)..
1. เกื้อกูลพระ – ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยเมตตา-คารวะ
2. กระทำบุญ – ประกอบความดี ด้วยวิธีต่างๆ
3. คุ้นพระศาสนา – ปฏิบัติตนในหลัก ทาน ศีล ภาวนา จนถึง สีล สมาธิ ปัญญา
4. เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำ – มีศรัทธา มีศีล ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่แสวงหาบุญเขตนอกพุทธศาสนา
5. เอาใจใส่ทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการพระศาสนา (ให้การอุปถัมภ์บำรุงด้วยวัตถุปัจจัย)

หน้าที่พระสงฆ์ (ที่พึงปฏิบัติต่อพุทธบริษัท) ..
1. สวดมนต์ภาวนา – ท่องบ่นหลักพระธรรมวินัยจนจำได้แม่นยำ
2. ศึกษาเล่าเรียน – ศึกษาให้เข้าใจในคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้า
3. พากเพียรปฏิบัติ – นำสิ่งที่ศึกษาแล้วมาปฏิบัติให้เกิดผล
4. สันทัดในการสอน – นำผลดีที่ศึกษาแล้วไปแนะนำพร่ำสอนแก่ประชาชน เรียกว่า “ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมสานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย”
5. ไม่สั่นคลอนศรัทธา – ด้วยประพฤติตนให้เป็นที่เจริญปสาทะศรัทธา เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้ชาวบ้านพึ่งได้

ไปป์ ตัวกลมป๊อก

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2,111
 • Karma: +1/-0
 • ยมทูตสีขาว
  • View Profile
  • Paula's Choice by i-BeautyStore
Re: หน้าที่ของคน ..
« Reply #1 on: February 27, 2008, 01:52:22 AM »
หน้าที่ภรรยา (ที่พึงปฏิบัติต่อสามี) ..
1. จัดการงานดี – จัดการภาระหน้าที่ให้เรียบร้อย ไม่คั่งค้างเป็นระบบระเบียบ
2. สงเคราะห์ญาติบริวารฝ่ายสามีดี – ไม่ใจจืด มีน้ำใจให้ความอนุเคราะห์ต่อญาติและบริวารข้างสามี
3. ไม่ประพฤตินอกใจสามี – มีความซื่อตรง, จงรัก, หนักแน่น, ไม่เป็นอื่น อันเป็นสาเหตุให้ครอบครัวร้าวฉาน-หย่าร้าง
4. รักษาทรัพทย์ที่สามีหามาให้ – อย่าเป็นถุงก้นรั่ว ต้องรู้จักเก็บงำ เพื่อควรามมั่งคั่งและมั่นคงของครอบครัว
5. ฉลาดและขยันในกิจการทั้งปวง – เข้าใจในหน้าที่และทำด้วยความเต็มใจเสียสละ ฯ
สรุปให้จำง่ายว่า.. ตื่นก่อน, นอนทีหลัง, เฝ้าฟังรับใช้, ประพฤติถูกใจสามี, พาทีน่ารัก ฯ

หนูจาพยายามมมม  .... หาภรรยามาคอยทำหน้าที่ที่ว่านี้ให้ได้เลยค่ะ   :D
" อ ย่ า เ อ า ใ จ เ ร า ไ ป ผู ก ไ ว้ กั บ ตี น ใ ค ร   , ,   เ ว ล า เ ข า เ ดิ น จ า ก ไ ป จ ะ ไ ด้ ไ ม่ เ จ็ บ "

Paula's Choice ลด 10% รับบัตรเครดิต ส่งฟรี ของแถมทุก Order


shika

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1,097
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
  • Email
Re: หน้าที่ของคน ..
« Reply #2 on: March 01, 2008, 10:40:26 PM »
โหๆๆ จาปฏิบัติตาม


บรีSแมn

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2,594
 • Karma: +1/-0
 • 5 5 5 5
  • View Profile
Re: หน้าที่ของคน ..
« Reply #4 on: November 19, 2008, 09:42:28 PM »
นั่ง search google
มาเจอเว็บคุ้นต๊า คุ้นตา

 ;D

FNT

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2,650
 • Karma: +1/-1
 • Friendship is like a meadow. Let our heart fly wit
  • View Profile
  • facebook
  • Email
Re: หน้าที่ของคน ..
« Reply #5 on: November 19, 2008, 09:50:14 PM »
เหอะๆ


สรุป ก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ((นะหรอ เฮ้อ))

ปล ด่าครัยป่าวว่ะ

Pa~Pa~Ya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 575
 • Karma: +1/-0
 • เด็กน้อยแก้มแดง
  • View Profile
  • Email
Re: หน้าที่ของคน ..
« Reply #6 on: November 23, 2008, 01:06:29 PM »
เข้าใจในหน้าที่  :e47:: 
เด็กน้อยแก้มแดง